• Hem
 • » Tiger Trädfällare

Tiger Trädfällare

Pris från: 2 000kr
22 mars, 2019
Visningar: 93
Annons ID: 4292
Trädfällning service:
 • Låga träd
 • Höga träd
 • Enstaka träd
 • Flera träd
 • Stormfällda träd
 • Skogsavverkning
 • Avancerad trädfällning
 • Bortforsling
 • Enklare trädfällning
 • Stubbfräsning

Trädfällning

Tiger Trädfällare fäller träd tryggt och säkert i Stockholm. Vi är medvetna om vilka åtgärder som krävs för att förbättra, underhålla och bibehålla en god hälsa av träd och växter. Genom en gedigen arboristutbildning och många års erfarenhet är vi fullt medvetna om dess behov.

Vi kan bl.a. hjälpa till med:

 • Trädbesiktning
 • Fällning av träd som orsakar hinder
 • Fällning av döende träd
 • Sektionsfällning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Borttagning av just rotvältor från stormfällda träd kan vi INTE bistå med, till detta krävs grävmaskin. Dock arbetar vi med stormfällda träd.

Trädfällning kan ske på flera sätt antingen direkt från marken eller genom klättring, vi utför enkla fällningar men även de mest avancerade som kräver mer. Vid klättring fäller man grenar och stamdelar bit för bit. Anledningen till att man gör på detta vis kan vara för att trädet står placerat nära en byggnation och därmed utgör en stor säkerhetsrisk. En trädfällning där fällningen görs i sektioner med hjälp av rep och eventuellt mobil plattform blir säkert med oss.

Besiktning

Är man osäker på vilka förutsättningar trädet har kan vi komma ut till er och göra en trädbesiktning. Träd som drabbats av röta, skadats eller misstänks utgöra en säkerhetsrisk har goda anledningar till att besiktas. Besiktningen anpassas beroende på hur problemen yttrar sig men vanligtvis inspekterar vi rotsystemet, miljön runt om, trädstammen och trädkronan för en bred översikt. Vi sammanställer ett resultat och kommer sedan med rekommendationer och eventuella skötselråd om det är lämpligt för trädet att stå kvar.

Bokning
Tjänsten kan normalt bokas inom: Kan bokas inom 2 veckor
 • Boka via hemsidan
 • Boka via Telefon
Prisuppgifter
Pris från: 2 000kr
Priset gäller: Per enhet
Kontaktinformation
Telefon: 0707 225 300

Lägg in Recension

Annonsens video
Liknande annonser
Maila
Login Required
Report This Listing
Login Required